Vetu medlemmer

Veteranudvalgets medlemmer og opgaver

Veteranudvalget består af følgende medlemmer

Formand
Susan Galsøe
E-mail: sgg@niras.dk
Tlf.: 5129 5287
Primære ansvar: Budget og økonomi, Sæsonplan, Hjemmeside, Adresseliste, Mailingliste, Kampstatistik .

Næstformand
Kathrine Brandt
E-mail: kb@thing-brandt.dk
Tlf.: 3064 3336
Primære ansvar: Stedfortræder for formanden, DGI Fællesspil.

Menigt medlem

Thomas Petersson
Email: tbpe@ekj.dk
Tlf.: 6161 6959
Primære ansvar: Deltager i alle opgaver

Menigt medlem
Ebbe von Arenstorff
E-mail: ebbe@arenstorff-co.dk
Tlf.: 2235 3436
Primære ansvar: Åbne turneringer, +35-turneringer, Hvidbog .

Menigt medlem
Niels Iversen
E-mail: n.iversen@outlook.dk
Tlf.: 2217 3927
Primære ansvar: Deltager i alle opgaver

Formanden er til valg på lige år – de øvrige medlemmer er på valg hvert år.