Sådan gør vi i LB

De 5 T’er

Sådan gør vi i Lillerød Badmintonklub (LB)

 1      Formålet med dokumentet

Dette dokument indeholder en gennemgang af rammerne for/forventningerne til dig som medlem af LB (ungdom som senior) eller som forældre til en ungdomsspiller med hensyn til Træningen, individuelle Turneringer, hold Turneringen, Teamet LB og Teamet forældre.

Med andre ord beskriver dette dokument en række forhold under overskriften ’De 5 T’er’, som samlet set kan give dig en forståelse for, hvad LB står for og hvad forventningerne til din adfærd er.

Rammerne og forventningerne vedrører kun ungdoms- og seniorrækken i LB.

1      Træningen

Spørgsmål Svar
Hvem bestemmer, hvilken træning man er på? Det er som udgangspunkt træneren, der bestemmer hvilken træning man er på. Talent og træningsindsats spiller ind i trænerens vurdering.
Hvem bestemmer, hvordan man træner og hvornår? Det er træneren, som bestemmer, hvordan og hvornår man skal træne. Dog er spilleren med til at bestemme den individuelle del af træningen. LB forventer, at man til egen fordel deltager i sommertræningen, så man kan starte sæsonen med et godt udgangspunkt.
Hvilken indsats skal man yde under træningen? Man kommer til træning hver gang, – også i videst muligt omfang, hvis man er skadet. Træningen skal da tilpasses skaden. Man skal deltage seriøst og engageret i træningen, således at man yder optimalt på hver træning. Man kommer til tiden og sørger for at varme ordentlig op, så man selv er klar og ikke ødelægger træningspasset for de andre.Man er indstillet på at træne ’nedad’ – dvs. træne med nogen som er dårlige end én selv. Man kan således ikke forvente altid at skulle træne ’opad’ – dvs. træne med nogle der er bedre end én selv.
Hvor mange træningspas skal man have? Man kan ønske alle de træningspas, man vil. Det er dog ikke sikkert, at man kan få dem. Her er træneren med til at bestemme hvilke træningspas, der er mulige.
Hvordan/hvem får speciel træning? Der er i de fleste fællestræninger indlagt speciel træning. Man kan udover dette ønske yderligere individuel træning, hvor kun 2 spillere ad gangen får speciel træning af en træner. Spillerne får et spørgeskema ved sæsonafslutning, hvor de skal svare på, hvor man gange de vil træne næste sæson, og om de ønsker specieltræning. Specieltræning vil koste ekstra – dvs. det er ren egenbetaling (2012/2013: 150,- i timen). Alle spillere kan ønske specieltræning.
Hvem bestemmer hvilke ungdomsspillere, der kan komme på senior træningen? Det er træneren, der ud fra spillerens niveau afgør, om spilleren er klar styrke- og modenhedsmæssigt til at deltage på seniortræningen.Som udgangspunkt er det fra U15 2. årgang man kan komme i betragtning til seniortræningen. Se dokumentet ’Integration af ungdomsspillere i senior træningen’, som beskriver kriterierne for deltagelse i senior træningen.
Skal man træne ungdomstræning for at få plads på senior træningen? Er man klar til at deltage på seniortræningen, så skal man også fortsat deltage på ungdomstræningen. Dette er ud fra den betragtning, at man er med til at udvikle de øvrige ungdomsspillere samt, at det er sundt socialt fortsat at være sammen med jævnaldrende.
Hvordan får vi en harmonisk trup i senior rækken rent aldersmæssigt?
 • En harmonisk trup får man ved gensidig respekt.
 • Seniorspillerne skal være parate til at lære fra sig. De skal tage hånd om de unge og være villige til at hjælpe.
 • De unge skal omvendt være parate til at lære og tage imod. Ikke mindst skal de være parate til at give alt, hvad de har i sig for at give seniorerne modstand.
 • Træneren har tillige et ansvar for at sikre en harmonisk trup. Han skal gøre de unge opmærksomme på, at de skal lære samt gøre de ”gamle” opmærksomme på, at de skal lære fra sig.

 


 

2      Turneringer – hold

Spørgsmål Svar
Hvorfor er man på hold? Det forventes, at man som spiller stiller op til alle sæsonens holdkampe.Man er på hold, fordi man er en del af LB og vil yde noget sammen med sine kammerater for at nå fælles mål sammen samt være socialt sammen med sine kammerater.
Hvem bestemmer, hvem der er på hvilke hold? Det er ubetinget en samlet vurdering, som træneren gør ud fra placering på ranglisten samt niveauet af træningsindsatsen.Det er træneren, der dermed stiller holdet.
Hvad skal man yde for at blive på et hold? Man skal yde en god træningsindsats, opføre sig ordentligt både til træning og til kamp.
Hvornår bliver man sat af et hold? Man kan blive sat af et hold med årsag i manglende træningsindsats og dårlig opførsel, eller hvis der er andre spillere, der overhaler énpå ranglisten.
Hvordan opfører man sig til en holdkamp? Som LB spiller yder man sit bedste til en holdkamp, bakker sine holdkammerater op til sidste bold, og taler ordentligt til modstanderen og holdkammeraterne.For at kunne yde sit bedste hører også, at man har forberedt sig med rette hvile og mad/drikke inden holdkampen.

 

 

3      Turneringer – individuelle

Spørgsmål Svar
Hvordan får en spiller startet op med at deltage i åbne individuelle turneringer? Allerede som U9 spiller kan man starte med at spille åbne turneringer (begynder stævner).Derefter rykker man op i rækkerne – dels styrkemæssigt og dels aldersmæssigt.Spillerne kan selv opsøge turneringerne ved at slå op på webstedet ’Badmintonpeople’, som er det foretrukne sted for at få en oversigt over åbne turneringer.
Hvem stiller man op sammen med (egen klub el. andre klubber)? Som udgangspunkt stiller man op til åbne turneringer med spillere fra egen klub. Hvis der ikke er nogle fra egen klub, så kan man stille op med navngivne spillere fra andre klubber, eller man kan melde sig til uden en makker (og dermed få tildelt en makker af turneringsledelsen).
Er der klubtilskud til åbne individuelle turneringer? UngdomsturneringVi har på nuværende tidspunkt et lille tilskud til turneringer for ungdomsspillerne. Spillerne lægge selv ud ved betaling af turneringerne, og kan 2 gange i løbet af sæsonen søge om et beløb nærmere fastsat i USU’s budget. Derved kan en mindre del af betalingerne blive refunderet. Senior turneringSom udgangspunkt er der egenbetaling.
Hvordan opfører man sig, når man deltager i en åben individuel turnering? Ordentlig sportslig og social opførsel er meget vigtig for en LB spiller og betyder:

 • Man taler pænt – også til evt. dommer.
 • Man viser sin modstander respekt.
 • Man må gerne udvise engagement og kampgejst, men ukontrolleret råben fjerner som regel fokus fra spillet, hvorfor dette skal undgås.
 • Man dømmer ordentligt, dvs. at hvis man er i tvivl, så giver man bolden til modstanderen. Man snyder ikke.
 • Man kan godt kommentere på modstanderens dom, hvis man ikke synes, at den var helt fair, men man skal altid huske på, at det er modstanderen, der dømmer på egen banehalvdel.
 • Man hjælper/coacher evt. andre LB spillere, hvis de ønsker dette.

 

 

4      Teamet LB

Spørgsmål Svar
Hvordan kan du som spiller gøre LB til et rart sted at være? Du deltager i klubbens liv og sociale aktiviteter. Du er en god kammerat både indenfor og udenfor banen.
Hvordan kan du som spiller bidrage til klubben og gøre klubben velset? Du hjælper til ved klubbens stævner, kampe og andre aktiviteter (cykelløbet f.eks).Du møder op og støtter klubbens 1. hold.

 


5      Teamet forældre

Spørgsmål Svar
Hvad forventes af dig som forældre til en ungdomsspiller?
 • Forældre skal respektere en træners arbejde og beslutninger.
 • Forældre skal respektere det arbejde og de beslutninger, som gøres af LB’s ledelse og udvalg.
 • Forældre forventes at hjælpe til ved LB-arrangementer og aktiviteter.
 • Forældre er velkomne til at komme med konstruktivt input/kritik til LB’s Sportsudvalg omhandlende træning, trænere og andet, som har betydning for en spiller eller for LB som helhed. Se kontaktperson på LB’s hjemmeside.
Hvordan opfører forældre sig til ungdomsspillere under en åben turnering eller holdkamp? Forældre må gerne:

 • støtte deres børn med konstruktiv coaching før, efter og på de tilladte tidspunkter i en kamp,
 • rose alt det de kan,
 • være opmærksomme på, at de yngre spillere som regel ikke kan opfange meget mere end 1 budskab under en coaching,
 • være opmærksomme på, at spilleren efterhånden selv skal lære at analysere spillet samt at finde svarene på, hvordan spillet skal spilles.

Forældre må ikke:

 • blande sig i kampen uden for de tilladte tidspunkter – hvilket indbefatter negative grimasser, fagter eller råb ind til banen,
 • kommentere, når modstanderen eller eget barn dømmer,
 • kommentere på fejltælling (medmindre det er en U9 spiller, idet det oftest nok er forældre, der hjælper med at tælle her).