Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Formand

Søren Toft
E-mail: formand@badminton-lb.dk
Telefon: 29 43 30 20

Næstformand

Ebbe Von Arenstorff
E-mail: ebbe@arenstorff-co.dk
Telefon: 2235 3436

Sekretær

Vacant

Kasserer

Regnskab, budget og kontrakter
Mads Jæger
E-mail: kasserer@badminton-lb.dk
Telefon: 20 60 48 49
(i dagtimerne kun sms)

Kasserer

Indmeldelse, kontingent og spilletider
Per Ghodt
E-mail: medlem@badminton-lb.dk
Telefon: 40 79 55 88

Seniorudvalgsformand

Jens Buck-Jensen
E-mail: ssu@badminton-lb.dk
Telefon: 2330 3078

Ungdomsudvalgsformand

Ann Nielsen
E-mail: usu@badminton-lb.dk
Telefon: 2112 6077

Veteranudvalgsformand

Susan Galsøe
E-mail: vetu@badminton-lb.dk
Telefon: 5129 5287

Sponsorudvalgsformand

Mads Brandt
E-mail: sp@badminton-lb.dk
Telefon: 25 15 77 88

Motionudvalgsformand

Vacant (henvendelser kan ske til Veteranudvalgsformanden)

Menige medlemmer

Vacant

Menige medlemmer

Vacant