Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Formand

Søren Toft
E-mail: Formand
Telefon: 29 43 30 20

Næstformand

Ebbe Von Arenstorff
E-mail: ebbe@arenstorff-co.dk
Telefon: 2235 3436

Sekretær

Vacant

Kasserer

Bogføring og finans
Mads Jæger
E-mail: kasserer@badminton-lb.dk
Telefon: 20 60 48 49
(i dagtimerne kun SMS)

Kasserer

Indmeldelse, kontingent og spilletider
Per Ghodt
E-mail: medlem@badminton-lb.dk
Telefon: 40 79 55 88

Seniorudvalgsformand

Jens Buck-Jensen
E-mail: Senior Udvalg
Telefon: 2330 3078

Ungdomsudvalgsformand

Ann Nielsen
E-mail: Ungdoms Udvalg
Telefon: 2112 6077

Veteranudvalgsformand

Susan Galsøe
E-mail: Veteran Udvalg
Telefon: 5129 5287

Sponsorudvalgsformand

Mads Brandt
E-mail: Sponsor Udvalg
Telefon: 25 15 77 88

Motionudvalgsformand

Vacant

Menige medlemmer

Vacant

Menige medlemmer

Vacant