Opfølgning på banetider i sæsonen 2019/20

Opfølgning på banetider i sæsonen 2019/20

Her følger opfølgning på vores udmelding den 1. juli, hvor vi desværre måtte konstatere, at kommunen ikke har tildelt os de alle de haltider, som vi ellers var blevet lovet. Den besked fik vi fra kommunen den 27. juni. Vi skrev desuden ud til alle dem, der har banetider og veteran-/motionist-træninger og hvis bane-/træningstider i den forgangne sæson vil blive ændret i den nye sæson. Samtidig har vi på forskellig vis forsøgt alligevel at tilkæmpe os de ønskede tider, men desværre uden held.

Der er ikke længere banelejere om mandagen i Hal 1 (badmintonhallen). Veteran-fællestræningerne, der har ligget mandag aften i Hal 1, har nu tid fra kl. 19.45 samme sted. Der er dog ganske mange på listen, så til den første træning (på mandag den 12. august) er alle disse spillere via e-mail opfordret til at dukke op kl. 19.45 til et spillermøde, så der kan findes en model for, hvordan træningen afvikles (nogle vil jo potentielt skulle starte ret sent; skal der eksempelvis laves rotationsordning?).

Nogle af de medlemmer, hvis banetider i den forgangne sæson er blevet påvirket, har valgt at melde sig ud, og nogle har taget imod det alternativ, vi kunne tilbyde. Vi er naturligvis kede af de udmeldinger, vi har modtaget. Og vi forstår også godt, at der er nogle, der har været frustrerede over ikke at kunne beholde samme spillemuligheder som i den forgangne, og for nogle endda adskillige, sæsoner.

Vi mangler dog stadig nogle tilbagemeldinger. Vi skriver nu igen ud til dem, vi mangler tilbagemeldinger på mht. specifikke banetider og sætter en svar-frist. Det er vi nødt til at gøre, da kommunen ikke ønsker at der står tomme baner og derfor vil tilbyde de baner, som vi ikke udnytter, til andre idrætsforeninger. Vi har dog nogle ungdomshold, som er overtegnede og som vi rigtig gerne vil give mulighed for at give træningsmulighed på de baner, som vi ellers ikke kan udnytte.

De veteraner(/motionister), der har haft tid om torsdagen i gymnasiehallen, har vi desværre kun kunne tilbyde et begrænset alternativ (ikke alle uger) om onsdagen i hal 4 (bordtennis-hallen). Vi har kun fået ganske få tilbagemeldinger indtil nu, som pt. nok ikke kan berettige, at vi optager begge baner, men skriver også her ud til spillerne med en svarfrist.

For de spillere som ønsker specifikke banetider, vil I på hjemmesiden nu kunne se ledige banetider. Bemærk at først-til-mølle princippet gælder, og du kan således risikere, at flere af disse tider ganske snart ikke er ledige længere. De specifikke medlemmer som er blevet påvirket af ændringerne i år og som vi har skrevet til (husk at det er dit ansvar at sørge for, at vi har din korrekte e-mail-adresse), og som svarer inden svarfristen (forventet 23. august), vil blive prioriteret først.

Opkrævning af kontingenter bliver for langt de fleste af klubbens medlemmer sendt ud denne weekend (10-11. august), men for de spilletider, hvor vi mangler tilbagemeldinger, afventer vi den svarfrist, som bliver kommunikeret ud.

Vi håber, at der generelt er forståelse for, at vi er under pres mht. at få gode haltider, hvilket over de senere år har ramt både ungdom og senior, som har flere overlappende tider, veteraner med sene og færre træningstider, og banespillere med færre muligheder for banetider. Dette skyldes dels kommunens ændrede tilgang til haltider, men også vores succes med mange medlemmer, både yngre og ældre. Vi kæmper en brav kamp for at få det hele til at gå op (og desværre går alt ikke op). Og der bliver brugt mange frivillige kræfter på (også) dette arbejde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar