Ungdom - Talent 1 Tirsdag 14:30-15:45 LH

Aktiviteter

Marts
Tir
05
Talent 1 tirsdag 14.30-15.45
14:30 - 15:45
Lillerødhallerne
Tir
12
Talent 1 tirsdag 14.30-15.45
14:30 - 15:45
Lillerødhallerne
Tir
19
Talent 1 tirsdag 14.30-15.45
14:30 - 15:45
Lillerødhallerne
Fre
22
Åben hal
18:30 - 19:30
Lillerødhallerne

Trænere

Oliver Skovbo
Profile Image
Zheng Yu Zhu