Ungdom - Talent 2 Tirsdag 15:30 - 17:00 LH

Aktiviteter

Marts
Tir
05
Talent 2 tirsdag
15:45 - 17:00
Lillerødhallerne
Tir
12
Talent 2 tirsdag
15:45 - 17:00
Lillerødhallerne
Tir
19
Talent 2 tirsdag
15:45 - 17:00
Lillerødhallerne
Fre
22
Åben hal
18:30 - 19:30
Lillerødhallerne

Trænere

Oliver Skovbo
Profile Image
Zheng Yu Zhu